Kunskapstester

SHL testcenter

SHL är världens största leverantörsoberoende certifieringsföretag inom IT-branschen. SHL erbjuder drygt 400 tester för IT- och Office verktyg. Testerna levereras via Internet vilket gör de mycket kostnadseffektiva att använda även vid kunskapsinventering och karriärplanering.

Den höga kvaliteten på testerna garanteras av flera hundra experter inom olika områden. Dessa ser även till att testdatabasen följer marknadens utveckling och att redan befintliga tester hålls uppdaterade så att exempelvis testerna inom IT-området ska kunna täcka de senaste IT-verktygen.

Genom vårt sedan lång tid etablerade samarbete med SHL kan vi erbjuda möjlighet att snabbt och enkelt inventera IT-kunskaper hos enskilda personer eller hela grupper. Våra tester fungerar utmärkt som hjälpmedel också vid utbildning, rekrytering, gruppsammansättning, lämplighetsbedömning och personlig utveckling.

Testerna

Testerna är konstruerade att selektera frågor ur stora databaser. Beroende på svar anpassas svårighetsgraden på nästa fråga. Metoden kallas Computerised Adaptive Testing och innebär att man med ett 30-tal frågor kan få samma exakta bedömning som om 200 frågor ställts. Testen tar i regel ca. 30 minuter att genomföra. Samtliga tester är på engelska vilket gör det lättare att känna igen IT-begrepp och tillhörande terminologi. Att frågorna slumpmässigt tas ur en mycket stor frågebank som ständigt uppdateras, gör det omöjligt att memorera frågorna. Allt detta tillsammans ger ett unikt utformat test vid varje testtillfälle. Resultatet mäts på en skala mellan 1 och 5. Tillsammans med testresultatet ges också ett testomdöme, som visar starka respektive svaga sidor inom området.

Bland de kunder som köper våra kunskapstester kan vi nämna

•    Ericsson i Sverige och Danmark
•    SEB
•    Teleopti i Sweden och Kina
•    Ericpol i Poland.
•    Klarna
•    Softronic

Klicka här för att se hela listan med kunskapstester

 

HITTA TILL OSS

HR Academy AB

Gamla Brogatan 19, NB
111 20 Stockholm
Sverige

KONTAKTA OSS

08 - 4103 1071
info@hracademy.se