Kunskapstester

Kunskapstester

SHL testcenter

Den höga kvaliteten på testerna garanteras av flera hundra experter inom olika områden. Dessa ser även till att testdatabasen följer marknadens utveckling och att redan befintliga tester hålls uppdaterade så att exempelvis testerna inom IT-området ska kunna täcka de senaste IT-verktygen.

Genom vårt sedan lång tid etablerade samarbete med SHL kan vi erbjuda möjlighet att snabbt och enkelt inventera IT-kunskaper hos enskilda personer eller hela grupper. Våra tester fungerar utmärkt som hjälpmedel också vid utbildning, rekrytering, gruppsammansättning, lämplighetsbedömning och personlig utveckling.

Testerna

Testerna är konstruerade att selektera frågor ur stora databaser. Beroende på svar anpassas svårighetsgraden på nästa fråga. Metoden kallas Computerised Adaptive Testing och innebär att man med ett 30-tal frågor kan få samma exakta bedömning som om 200 frågor ställts. Testen tar i regel ca. 30 minuter att genomföra. Samtliga tester är på engelska vilket gör det lättare att känna igen IT-begrepp och tillhörande terminologi. Att frågorna slumpmässigt tas ur en mycket stor frågebank som ständigt uppdateras, gör det omöjligt att memorera frågorna. Allt detta tillsammans ger ett unikt utformat test vid varje testtillfälle. Resultatet mäts på en skala mellan 1 och 5. Tillsammans med testresultatet ges också ett testomdöme, som visar starka respektive svaga sidor inom området.

Bland de kunder som köper våra kunskapstester kan vi nämna

•    Ericsson i Sverige och Danmark
•    SEB
•    Teleopti i Sweden och Kina
•    Ericpol i Poland.
•    Klarna
•    Softronic

 

 

Hela listan med tester kan ses här bredvid

Hela listan med kunskapstester

Här följer en lista på de IT tester som finns tillgängliga. Kontakta oss om det saknas något test för det utvecklas nya tester kontinuerligt.

.NET Framework
.NET Framework 2.0
.NET Framework 3.5
.NET Framework 4.0
3D Studio MAX
ABAP
Active Server Pages
ADO.NET
ADO.NET 2.0
AJAX
Apache 1.3.12 Administration
Apache 2.0 Administration
ASP.NET
ASP.NET 2.0
Assembly Language
AutoCAD 2000 (U.S.)
AutoCAD 2002 (U.S.) (Interactive)
AutoCAD 2004 (U.S.) (Interactive)
Bash Shell Scripting
BEA WebLogic Application Server 8.1 Administration
C
C#
C# 2.0
C# 3.0
C# 4.0
C++
Cellular Technology
Check Point FireWall-1 Administration
Check Point FireWall-1 NG Administration
CICS
Cisco Network Design
Cisco Network Design
Cisco Network Support
Cisco Network Support
Cisco Networking Concepts
Citrix Administration
Citrix Administration
Client/Server Concepts
Client/Server Concepts
COBOL I (ANSI 74)
COBOL I (ANSI 74)
COBOL II
COBRA 2.3 C++
Cognos Development
Cognos Development
ColdFusion 5
ColdFusion 5
ColdFusion MX
ColdFusion MX
COM/DCOM (Visual Basic)
COM/DCOM (Visual Basic)
Computer Electronics
Computer Electronics
Computer Forensics (US)
Computer Technical Support
Computer Technical Support
Computer Telephony Integration (CTI)
Crystal Reports 9
Crystal Reports 9
CSS2
Data Modeling Concepts
Data Warehousing Concepts
DB2 Administration (OS390)
DB2 Administration (UDB)
DB2 Administration (z/OS)
DB2 Programming
Delphi 6.0
Disaster Recovery and Planning
Dynamic HTML
E-Commerce Concepts
Electronic Data Interchange (EDI)
Embedded Systems Concepts
ERP Concepts (U.S.)
Fiber Optics
Firewall Administration Concepts
HTML 4.0
IMS 6.0
Informatica PowerMart/PowerCenter 6.2.1
Information Technology Terminology
Internet Security Concepts
IP Routing & Switching
ITIL Concepts
J.D. Edwards OneWorld Report Design (ERW)
Java – EJB
Java – EJB 2.0
Java 2
Java 2 – GUI
Java 2 - Non-GUI
Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE)
Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) 1.4
Java 2 Platform Micro Edition (J2ME)
Java 5
Java 6
Java 6
Java Server Pages (JSP 1.1)
Java Server Pages (JSP 1.2)
Java Server Pages (JSP 2.1)
Java XML Technologies
Javascript
JavaScript 1.5
JCL
LAN/WAN Communications
Linux Administration (General)
Linux Administration (Red Hat 9)
Linux Administration (Red Hat Enterprise Linux 5)
Linux Administration (Red Hat)
Linux Administration (SuSE)
Linux Programming (General)
LoadRunner 7.x
Lotus Domino R5 Programming
Lotus Notes 4.0 Administration
LotusScript R5 Programming
Macintosh OS X 10.2 Desktop Administration
Macromedia Director 8
Microsoft Access 2000 Programming
Microsoft Exchange Server 2000 Administration
Microsoft Internet Explorer 6.0 Administration
Microsoft Internet Information Server 5.0 Administration
Microsoft ISA Server 2000 Administration
Microsoft Project 2002
Microsoft Security
Microsoft SharePoint Portal Server 2003
Microsoft SQL Server 2000 Administration
Microsoft SQL Server 2000 Programming
Microsoft SQL Server 2005 Administration
Microsoft SQL Server 2005 Programming
Microsoft Windows 2000 Active Directory
Microsoft Windows 2000 Desktop Administration
Microsoft Windows 2000 Server Administration
Microsoft Windows 2003 Active Directory
Microsoft Windows NT 4.0 Administration
Microsoft Windows Server 2003 Administration
Microsoft Windows Vista Desktop Administration
Microsoft Windows XP Desktop Administration
Multiple Virtual Storage (MVS)
MySQL 3.23 Administration
Natural
Network Authentication
Network Monitoring
Network Security
Network Technical Support
Networking Concepts
Novell NetWare 5.0 Administration
OBOL II
OO Concepts
OO Design Patterns
Oracle 10g Administration
Oracle 8.0 Administration
Oracle 8i - Administration
Oracle 9i - Administration
Oracle Developer 2000
Oracle Financials Rel 11
Oracle Forms 10g
Oracle Forms 6.0
Oracle PL/SQL
OS/400
PeopleTools 8.4
Perl
Perl 5.8
PHP 4
PHP 5
PowerBuilder 8.0
PowerBuilder 9.0
Programmer/Analyst Aptitude
Programming Concepts
Project Management
Project Management (2000)
Project Management (2005)
Python 2.4
RDBMS Concepts
RPG IV
SAP Basis Administration
SAS 6.0 (Base)
SAS 8.2 (Base)
SEI Capability Maturity Model Implementation
SEI Capability Maturity Model Integration (CMMI)
Server Administration
Siebel 2000 Administration
SOAP
Software Business Analysis
Software Configuration Management
Software Quality Assurance
Software Testing
Spring 2.5
SQL (ANSI)
Storage Area Networks (SAN) Concepts
Struts 1.2
Sybase 12.5 Administration
Systems Analysis
TCP/IP Administration
Technical Help Desk
Technical Help Desk (Microsoft)
Unified Modeling Language (UML)
Unix Administration (AIX)
Unix Administration (General)
Unix Administration (HP)
Unix Administration (Solaris 10)
Unix Administration (Solaris 8)
Unix Administration (Solaris 9)
Unix Administration (Solaris)
Unix Korn Shell Scripting
Unix Programming (General)
VBScript 5.5
Visual Basic 6.0
Visual Basic.NET
Visual C++
Visual FoxPro 6.0
Voice over Internet Protocol (VoIP)
VSAM
WAN Technologies
Web Design for Accessibility
Web Server Administration
Web Services Application Engineering
Web Services Concepts
WebSphere MQ
Windows Application Program Interface
WinRunner 6.0
Wireless Network Technology
XHTML 1.1
XML
XML Concepts
XSL

FÖR REKRYTERINGSUPPDRAG, ANDRA HR-UPPDRAG, SAMVERKAN MED ELLER UTAN KONTORSPLATS - KONTAKTA OSS!

HR Academy AB
Gamla Brogatan 19 NB
111 20 STOCKHOLM

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Matts Henriksson, 08 - 410 310 71

Leif Johansson, 08 - 410 310 72
 

Hitta till oss

Gamla Brogatan 19 (Nedre botten)
111 20 Stockholm

Telefon:
08 - 410 310 71