Kravanalytiker IT - Trafikförvaltningen SLL

Trafikförvaltningen - SLL

 

KRAVANALYTIKER IT

 

Kollektivtrafik är mer än bara spår, vägar och fordon. För att trafiken ska fungera och resenärerna ska få rätt och tillgänglig information krävs ett väl utbyggt IT-system. Nu söker Trafikförvaltningen en Kravanalytiker inom IT.

 

Om tjänsten

Sektion Trafiknära IT ansvarar för att leverera och förvalta våra IT-system och de utrustningar och infrastruktursystem som trafikförvaltningen och våra entreprenörer använder sig av. Trafiknära IT tillhandahåller tjänster inom bland annat följande områden; Beslutsstöd, Karta och GIS, Projektstödsverktyg, Tillgångshantering, Kundhantering, Styr och Övervakning, Resebeställning, Biljetter, Trafikinformation, Personsäkerhet, Trafikledning, Ekonomi och Personalhantering. Gruppen IT Stöd tillhandahåller uppdragsledare och IT-arkitekter som stöd till sektionen. Trafiknära IT är en beställarorganisation och utför ingen systemutveckling eller drift i egen regi utan verkar genom externa leverantörer.

 

Som kravanalytiker agerar du på gränsen mellan verksamhet och IT genom att du fångar upp verksamhetens underliggande behov och översätter dessa till krav på olika nivåer. Det är viktigt med stringenta och mätbara krav på våra upphandlade system, men det är lika viktigt att kunna dokumentera förväntningar på våra system och processer för t ex test, utbildning, kommunikation och som input till vidareutveckling. Kravanalytikern behöver också konstant förbättra och förädla sektionens arbetssätt och samverkan med andra intressenter.

Kravanalytikern måste vara bra på att lyssna och tolka information från många håll, men samtidigt vara stark och ifrågasättande för att nå fram till vad de underliggande målen och behoven är när någonting kravställs. Kravanalytikern behöver kunna agera i projekt och i förvaltning, och ha en tillräckligt djup teknisk kompetens på flera områden för att kunna delta i kravfångst på detaljnivå av ett varierat antal system.

De olika typerna av krav som behövs i organisationen kräver bred kompetens och erfarenhet av kravarbete, enligt olika utvecklingsmetodiker t.ex. agil kravhantering med user stories, processmodellering och rutinanalys.

 

Arbetsuppgifter är bl.a.

 

Vem är du? - Vi söker dig som har:

 

Vi är en beställarorganisation som arbetar nära vår verksamhet och vi söker dig som trivs i en roll där du har stora möjligheter att påverka och som är prestiglös och kommunikativ.

 

Information och ansökan 

I denna tjänst samarbetar vi med HR Academy. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Matts Henriksson, tfn +46 733 68 12 54.

Fackliga kontaktpersoner för SACO är, tfn: Mounir Ainholm 08-686 3652 och för Vision Anita Buske, tfn: 08-686 3826.

Läs mer om hur det är att jobba på trafikförvaltningen på www.sll.se/arbeta-inom-kollektivtrafiken eller på LinkedIn.

Tveka inte att ansöka redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. 

Välkommen med din ansökan!

 

Varje dag reser fler än 780 000 med kollektivtrafiken i Stockholms län. Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker länet ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten samordnas i ett ständigt växande trafiknät. Trafikförvaltningens varumärken är SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten. Trafikförvaltningen omsätter ca 20 miljarder kronor samt investerar ca 6 miljarder kronor under 2016.

Sektion Trafiknära IT: Kollektivtrafik är mer än bara spår, vägar och fordon. För att trafiken ska fungera och resenärerna ska få rätt och tillgänglig information krävs ett väl utbyggt IT-system.Sektion Trafiknära IT ansvarar för att leverera och förvalta våra IT-system och de utrustningar och infrastruktursystem som trafikförvaltningen och våra entreprenörer använder sig av.Trafiknära IT tillhandahåller tjänster inom bland annat följande områden; Beslutsstöd, Karta och GIS, Projektstödsverktyg, Tillgångshantering, Kundhantering, Styr och Övervakning, Resebeställning, Biljetter, Trafikinformation, Personsäkerhet, Trafikledning, Ekonomi och Personalhantering. Gruppen IT Stöd tillhandahåller uppdragsledare och IT-arkitekter som stöd till sektionen. Trafiknära IT är en beställarorganisation och utför ingen systemutveckling eller drift i egen regi utan verkar genom externa leverantörer.

 

ÅTER TILL UPPDRAGSLISTAN